OD KONCERNA DO START-UP

Naš najveći klijent ima preko 150.000 zaposlenih, a najmanji klijent nam je mala start-up kompanija. Kada se radi o investicijama i donošenju odluka, svima je potreban savjet najvišeg standarda.

Na temelju našeg poznavanja finacijskog sektora i tržišta kapitala, posjedujemo sva potrebna znanja za potporu učinkovitim PR aktivnostima naših klijenata.

  • Strategije komunikacije
  • Corporate identity
  • Poslovi sa medijima 
  • Publikacije klijenata 
  • Tekstovi
  • Unutarnje komunikacije

 

Objavljujemo na nemačkom i engleskom jeziku.